Kontakt

Biuro organizacyjne:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
tel: 55 611 01 30, kom. 609 977 220
e-mail: nowoczesny@swiatowid.elblag.pl